Bedreigingen voor de Waddenzee

Animatie

Cliënt

Waddenvereniging

Jaar

2016

Deze animatie toont een aantal actuele problemen die spelen in een van de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland. De Waddenvereniging wil via deze explanimation haar belangrijkste speerpunten communiceren.