ICT Regie

Identiteit

Cliënt

Nationaal regieorgaan ICT

Jaar

2012

Het Nationaal Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie was een adviesorganisatie die tot taak had ICT projecten bij overheid en bedrijfsleven te stimuleren. Door veranderende politieke besluiten is deze organisatie niet meer actief.


Huisstijl ICTRegie
Huisstijl ICTRegie
Huisstijl ICTRegie
Huisstijl ICTRegie